Výstavy

Petr Válek

4. dub­na v 17.30: Ver­ni­sáž výsta­vy Pet­ra Vál­ka ve foyer Diva­dla Bol­ka Polívky

Díla na výsta­vě Pet­ra Vál­ka Přá­tel­ství je víc než man­žel­ství s las­ka­vým humo­rem zob­ra­zu­jí i drs­ná nebo bala­dic­ky smut­ná téma­ta. Jem­ný humor auto­ra pro­ni­ká jeho veš­ke­rým svě­tem – kaž­do­den­ním i tvůrčím.