Výstavy

Kalen­dář Pro­mě­ny 2019

Vernisáž 26. 11. 2018 17:30

Zve­me Vás v pon­dě­lí 26. lis­to­pa­du na zahá­je­ní výsta­vy vel­ko­for­má­to­vých foto­gra­fií Pet­ra Kureč­ky z cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2019.
Slav­nost­ní ver­ni­sáž, kte­rá začne ve foyer diva­dla v 17.30, zahá­jí Chan­tal Poulla­in!

Více o kalen­dá­ři Pro­mě­ny najde­te na: www.kalendarpromeny.cz