Výstavy

Bohu­mil Hra­bal a divadlo

Vernisáž 25. 03. 2024 17:00

Výsta­va foto­gra­fií Jefa Kra­to­chvi­la a Jaku­ba Jíry. 

Ver­ni­sáž: 25. 3. 2024 v 17:00

Výsta­va potr­vá do 30. 4. 2024