Výstavy

Bás­ní­cí Back Beatu

Vernisáž 30. 05. 2024 17:00

Výsta­va ori­gi­nál­ních pla­ká­tů z cyk­lu Čes­ké tele­vi­ze Back beat a Bás­ní­cí Evro­py ze sbír­ky Jiří­ho Vondráka.