Repertoár

Film: Ženy v běhu

Kome­die

Režie: Mar­tin Horský
Hrají: Zla­ta Ada­mov­ská, Tere­za Kost­ko­vá, Vero­ni­ka Kuba­řo­vá, Jeno­véfa Boko­vá, Ondřej Vet­chý, Vla­di­mír Polív­ka, Mar­tin Hof­mann, Boleslav Polív­ka ad.

Cena

Sektor A130,-

Čes­ko / 2019, 93 min

S běhá­ním je to úpl­ně stej­né jako v živo­tě. Důle­ži­té je vydr­žet a nevzdá­vat se, když cíl je na dosah.

FESTIVAL ŽENY ŽENÁM

PROMÍTÁNÍ V UNIVERZITNÍM KINĚ SCALA!

VSTUPENKY NA POKLADNĚ DIVADLA A V KINĚ SCALA!