Repertoár

Žena za pul­tem 2: Pult osobnosti

Legen­dár­ní vše­vě­dou­cí levi­co­vá pro­da­vač­ka se vra­cí ve vizi­o­nář­ské komedii!

Autor: Petr Koleč­ko
Režie: David Drá­bek
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kai­ser
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B620,- Sektor C500,- Přístavek350,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Nejbližší představení:

Je voleb­ní víkend. Jiři­na, pro­da­vač­ka v malém kolo­ni­á­lu, věří, že to koneč­ně dopad­ne a komu­nis­té vyhra­jí. Již dlou­ho se učí, jak se řek­nou čín­sky roh­lí­ky a vla­šák, pro­to­že chce sta­čit čín­ským obchod­ní­kům, kte­ří při­jdou, až se roz­je­de obchod s výcho­dem. Číňa­né nezkla­mou, ti nejsou jako Ruso­vé. Ten­to­krát to všech­no vyjde a její syn Kája udě­lá herec­kou kari­é­ru, bude novým Vla­di­mí­rem Brab­cem. Han­ka, kte­rá naku­pu­je u Jiři­ny mak­ro­bi­o­tic­kou stra­vu, se jí vysmí­vá. Komu­nis­ti nikdy nevy­hra­jí a Jiři­na je blá­ho­vá. Ale není náho­dou naiv­ní spíš Han­ka, když věří, že s ní její sto­ki­lo­vý muž Pepa drží dietu…?