Repertoár

Zahrad­ní­ček / Vše mé je tvé

Vždyť všech­no mé je tvé a všech­no tvé je mé a ty a já jed­no jsme.

Režie: Jan Nebeský
Hrají: Saša Raši­lov, Lucie Trmí­ko­vá
Foto: Viktor Kronbauer
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadelní spolek JEDL

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C350,-

Jan a Marie Zahrad­níč­ko­vi byli man­že­lé 15 let, z nichž byl on 9 roků věz­něn v komu­nis­tic­kém lág­ru. Po jeho zatče­ní v roce 1951 byla Marie s jejich tře­mi dět­mi vystě­ho­vá­na z bytu, aby skon­či­la na stát­ním stat­ku bez vody, elektři­ny a tope­ní. Když byl věz­něn, jejich dvě dce­ry zemře­ly na otra­vu hou­ba­mi. Byl pro­puš­těn na pohřeb s tím, že už se nemu­sí vra­cet, ale pak jej stej­ně odvez­li zpět do věze­ní. Marie přes­to stih­la počtvr­té otě­hot­nět. Své čtvr­té dítě viděl Jan až v jeho třech letech. Čty­ři měsí­ce nato zemřel.

Devět let man­žel­ství na dál­ku, devět let dopis­ní­ho otcov­ství, devět let lás­ky přes papír. A mezi řád­ky vše­chen ten exis­tenč­ní shon, bolest i smíření.

Insce­na­ce vznik­la ke 115. výro­čí bás­ní­ko­va narození.