Repertoár

Vše o ženách

Kome­die o mužích, kte­ří se domní­va­jí, že všech­no ví… a to nejen o ženách.

Autor: Miro Gavran
Režie: Jana Janě­ko­vá
Hrají: Anež­ka Ruse­vo­vá, Moni­ka Zoub­ko­vá, Kris­tý­na Badin­ko­vá Nováková
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 09. 07. 2007
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A650,- Sektor B550,- Sektor C500,- Přístavek320,-

Nejbližší představení:

Tři hereč­ky, pět pří­bě­hů a nepo­čí­ta­ně zába­vy. Oblí­be­ná kome­die, z pera nej­hra­něj­ší­ho chor­vat­ské­ho auto­ra Miro Gavra­na, o mužích, kte­ří se domní­va­jí, že všech­no ví… a to nejen o ženách. Po stov­kách úspěš­ných repríz nyní v novém nastudování.