Repertoár

Vep­řo, kne­d­lo, zelo

Kome­die z kra­ví­na o tou­ze unik­nout z „malé­ho“ morav­ské­ho venkova. 

Autor: Danie­la Zbytovská
Režie: MALÉ­hRY
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská, Josef Polá­šek, Michal Bum­bá­lek
Scénografie: Pavel Matou­šek
Délka: 100 minut bez přestávky
Premiéra: 30. 11. 2006
Divadlo: MALÉhRY
Komedie

Cena

Sektor A340,- Sektor B270,- Sektor C200,-

Kome­die z kra­ví­na o tou­ze unik­nout z „malé­ho“ morav­ské­ho ven­ko­va sym­bo­li­zo­va­né­ho vep­řo­vou se zelím, do vel­ké­ho svě­ta. Olga zkla­ma­ná živo­tem, Irča plná nadě­jí, mír­ně opož­dě­ná Maruš­ka a podi­vín Pepan vám odkry­jí své tou­hy, rados­ti i stras­ti na poza­dí bučí­cích krav…