Repertoár

Ucpa­nej systém

Vel­mi zda­ři­lá čer­ná gro­teska o živo­tě, o době a o bohu.

Režie: Michal Vajdič­ka
Hrají: Ivan Tro­jan, Vác­lav Neu­žil, Miroslav Kro­bot, Pavel Šim­čík, Mar­tin Myšič­ka, Jaro­slav Ple­sl, Hynek Čer­mák, Petr Vršek, Jana Hol­co­vá, Klá­ra Melíš­ko­vá, Len­ka Krobotová
Dramaturgie: Daniel Maj­ling, Eva Suková
Hudba: Mari­án Čekovský
Premiéra: 20. 02. 2012
Divadlo: Dejvické divadlo
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena Letní scéna

Sektor A890,- Sektor B790,- Sektor C490,- Sektor D490,-

Drs­né obráz­ky ze spo­le­čen­ské­ho živo­ta spo­di­ny pod­le poví­dek z kni­hy a scé­ná­ře k fil­mu Irvi­na Wel­she. „Proč Bůh sedí na střídačce…?“
Vzhle­dem k vel­ké­mu počtu vul­gár­ních slov, kte­rá jsou nezbyt­nou sou­čás­tí dia­lo­gů hry, není před­sta­ve­ní vhod­né pro divá­ky mlad­ší 15 let a divá­ky zvláš­tě cit­li­vé na ten­to způ­sob vyjadřování.