Repertoár

Turec­ká kavárna

Vác­lav Vydra v hlav­ní roli komic­kých detek­tiv­ních pří­bě­hů z Paříže.

Autor: Robert Tomas
Režie: Pavel Háša
Hrají: Jana Bouš­ko­vá, Vác­lav Vydra, Naďa Kon­va­lin­ko­vá, Matěj Hádek / Mar­tin Daví­dek / Mar­tin Kubačák
Překlad: Jan Cimický
Foto: Radek Lorenc
Délka: 120 min + přestávka
Premiéra: 25. 06. 2000
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B530,- Sektor C300,-

Vác­lav Vydra v hlav­ní roli komic­kých detek­tiv­ních pří­bě­hů z Paří­že. Posta­vy jsou napsa­né bri­lant­ně a s vel­kou lás­kou. Ať už pat­ří na stra­nu dob­ra či zlo­či­nu, jsou plné humo­ru a člo­vě­čen­ství. Záměr auto­ra je jas­ný – poba­vit divá­ky a dát jim pře­kva­pi­vou poin­tu. Zejmé­na „Zla­tý pan minis­tr“ ťal pří­mo do naší žha­vé současnosti.