Repertoár

The Best of Re-kabaret

Ty nej­lep­ší scén­ky ze vše Re-kabaretů.

Hrají: Filip Teller, Pavol Seriš, Jaro­sla­va Sýkorová, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, kape­la VeHi­Ba (Vero­ni­ka Bar­to­šo­vá, Jan Kyncl, Aleš Vosáh­lo, Jakub Kočič­ka, Mar­tin Švéda)
Foto: Jiří Salik Sláma
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 08. 09. 2018
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Pro Děti

Cena

Sektor A350,- Sektor B300,-

Cena Flexi ABONMÁ

Sektor A280,- Sektor B240,-

Prud­ce zábav­ný, lehce návy­ko­vý, drze spo­le­čen­ský, nekom­pro­mis­ně sati­ric­ký, pra­vi­del­ný občas­ník plný gagů, stand-upů, klau­ne­rií, hud­by a pohy­bu. Na jed­nom jeviš­ti se v jeden večer pot­ka­jí zná­mí i nezná­mí, mla­dí i věkem pro­tře­lí, mistři sou­čas­ní i budou­cí, aby Vám před­ved­li kus ze své­ho umě­ní a utka­li se v klá­ní o Váš smích.