Repertoár

Štěs­tí

Kome­die pro muže a ženu. Sviž­ná, vtip­ná, nepo­strá­dá ale váž­něj­ší tóny.

Autor: Eric Assous
Režie: Ondřej Zajíc
Hrají: Hynek Čer­mák, Lucie Vondráčková
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Palace
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Nejbližší představení:

8. 8.ČT – 20:30
BRNO Komedie

Nej­spíš to zná­te sami. Náhod­né setká­ní vás sve­de dohro­ma­dy s někým, kdo vás nesmír­ně při­ta­hu­je. Drob­ným pro­blé­mem je, že vaše svě­to­ná­zo­ry jsou zce­la, ale zce­la neslučitelné.Luisa je svo­bod­ná spi­so­va­tel­ka. Ale­xan­der je maji­tel restau­ra­ce upro­střed roz­vo­du. Lui­sa nemá žád­né děti. Ale­xan­der má tři dcery.Luisa má mno­ho zájmů. Ale­xan­der se, kro­mě žen a své restau­ra­ce, neza­jí­má o nic. Spo­ju­je je snad jen strach ze stár­nu­tí a ze samo­ty… a roz­hod­nu­tí, že zku­sí štěs­tí spo­lu. A teh­dy se Ale­xan­der dozví to posled­ní, co by chtěl v počát­cích nové­ho živo­ta slyšet.