Repertoár

Spla­še­né nůžky

Inter­ak­tiv­ní detek­tiv­ní kome­die, jejíž prů­běh do znač­né míry ovliv­ní diváci.

Autor: Paul Pört­ner
Režie: Petr Novot­ný
Hrají: Dali­bor Gondík, Otakar Brou­sek ml., Iva­na Jirešová, Jaro­sla­va Brousková, Ladi­slav Županič, Zby­něk Fric
Kostýmy: Lucie Loo­so­vá
Překlad: Petr Novotný
Délka: 130 minut + přestávka
Premiéra: 26. 03. 2009
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A520,- Sektor B490,-

Do kadeř­nic­ké­ho saló­nu s dosti své­ráz­ným per­so­ná­lem při­chá­zí něko­lik náhod­ných i stá­lých hos­tů a do toho v prv­ním pat­ře někdo stá­le hra­je na pia­no. Ale najed­nou pia­no ztichne…