Repertoár

Shi­r­ley Valentine

Bra­vur­ní kome­die o hle­dá­ní sebe sama.

Autor: Willy Rus­sell
Režie: Zde­něk Kaloč
Hrají: Simo­na Stašová
Kostýmy: Micha­e­la Červenková
Překlad: Pavel Dominik
Délka: 150 minut + přestávka
Premiéra: 26. 04. 2008
Divadlo: Filmová a divadelní agentura
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A690,- Sektor B620,- Sektor C500,- Přístavek350,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C450,-

Nejbližší představení:

19. 7.PÁ – 20:00
BRNO Komedie Nevhodné do 15 let
26. 7.PÁ – 20:00
Brno PŘELOŽENO Z 26. 4. 2024 Komedie Nevhodné do 15 let

Shi­r­ley Valen­ti­ne je jmé­no dív­ky, kte­rou ta sou­čas­ná, čty­ři­ce­ti­le­tá mat­ka rodi­ny a man­žel­ka počest­né­ho obča­na, už dáv­no není. I když se musí sta­rat hlav­ně o to, aby život její rodi­ny žijí­cí v Liver­poo­lu běžel ve vyjež­dě­ných kole­jích, sny a tou­hy té dív­ky, kte­rou kdy­si byla, v ní zůstá­va­jí. Snad pro­to pod­leh­ne návr­hu své kama­rád­ky a udě­lá něco, co se od ní neo­če­ká­vá – odje­de na dovo­le­nou do míst, kde se pěs­tu­je vin­ná réva, do Řec­ka. A tam začí­ná nový život, nové dob­ro­druž­ství, všech­no to, co už pova­žo­va­la za ztracené.