Repertoár

Serial Killer: Best of Web series

Dva­náct nej­lep­ších nezá­vis­lých krát­ko­me­tráž­ních sérií z celé­ho světa.

Best of Web series, jazy­ky – růz­né, 120 min.

Dva­náct nej­lep­ších nezá­vis­lých krát­ko­me­tráž­ních sérií z celé­ho svě­ta všech žánrů a sty­lů uvá­dí nej­vět­ší sou­čas­ný zna­lec web­se­ri­á­lů Joël Bassaget.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky