Repertoár

Šašek a syn / ZÁMEK SLAVKOV

Pře­vý­cho­va mla­dé­ho šlech­ti­ce v šaš­ka, to vše za trest, a v sed­mi obrazech.

Autor: Bolek Polív­ka
Režie: Bolek Polív­ka
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Bolek Polív­ka, Ondřej Klíč, Michal Cho­va­nec, David Rot­ter, Jaro­mír Barin Tichý / Milan Král, Jiří Fret­ti Pfeifer
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Eva Jiři­kov­ská
Hudba: David Rot­ter
Délka: 130 minut + přestávka
Premiéra: 25. 02. 2017
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C290,-

Živo­tem pro­tře­lý král šaš­ků je pově­řen pře­vý­cho­vou mla­dé­ho šlech­ti­ce v šaš­ka. Novic je pod jeho vede­ním – a za asi­s­ten­ce jeho kum­pá­nů – podro­ben lek­cím, při kte­rých postup­ně nachá­zí své šaš­kov­ské já. Postup­ně dojdou k ritu­á­lu, při kte­rém se zro­dí nový šašek.

„Nezná mat­ku svou, ni otce své­ho. Vycho­ván v ústa­vu pro odlo­že­né děti šlech­ti­ců. Vycho­ván ve zbro­ji. Pře­vy­cho­ván však v šaš­ka. A to vše za trest a v sed­mi obra­zech, v zaje­tí šaš­ku­jí­cích geron­tů. Pří­liš krás­ný, než aby byl šaš­kem na kme­tiš­ti dějin…“ Bolek Polívka