Repertoár

S Adélou

Jis­kři­vá talk show Adély Elbel a jejích hostů.

Hosté: Pet­ra Nesva­či­lo­vá, Jan Gro­lich, DJ Schafff
Délka: cca 100 minut + přestávka

Cena

Sektor A500,- Sektor B450,- Sektor C450,-

Účast­ní­ci se mohou těšit na zábav­ný večer plný humo­ru a leh­kos­ti se dvě­ma výji­meč­ný­mi hos­ty: hereč­kou a reži­sér­kou Petrou Nesva­či­lo­vou a hejtma­nem Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je Janem Gro­li­chem. O vzta­zích, o tom, co lidi spo­ju­je i roz­dě­lu­je, o muž­ském a žen­ském pohle­du na život a na svět. Bude se nejen bavit o živo­tě a jeho nástra­hách, ale i bavit, tedy hrát a hrát si.

Zajis­kří to mezi hos­ty? Nebo to jen zadoutná?

Po před­sta­ve­ní jste všich­ni srdeč­ně zvá­ni do foyer na after par­ty “S Adélou”, kte­rá bude trvat do půl­no­ci. Hra­je DJ Scha­f­ff. Diva­del­ní bar je plně k dispozici.