Repertoár

S Adélou

Jis­kři­vá talk show Adély Elbel a jejích hostů.

Hosté: Tomáš Mato­no­ha, Jit­ka Schneiderová
Délka: 100 minut + přestávka

Cena

Sektor A500,- Sektor B450,- Sektor C450,-

Účast­ní­ci se mohou těšit na zábav­ný večer plný humo­ru a leh­kos­ti se dvě­ma výji­meč­ný­mi hos­ty: hereč­kou Jit­kou Schne­i­de­ro­vou a her­cem Tomá­šem Mato­no­hou. O vzta­zích, o tom, co lidi spo­ju­je i roz­dě­lu­je, o muž­ském a žen­ském pohle­du na život a na svět. Bude se nejen bavit o živo­tě a jeho nástra­hách, ale i bavit, tedy hrát a hrát si.

Zajis­kří to mezi hos­ty? Nebo to jen zadoutná?