Repertoár

S Adélou

Jis­kři­vá talk show Adély Elbel a jejích hostů.

Hosté: Jakub Žáček, Mar­ti­na Vik­to­rie Kopecká
Délka: 100 minut + přestávka

Cena

Sektor A500,- Sektor B450,- Sektor C450,-

Nejbližší představení:

Účast­ní­ci se mohou těšit na zábav­ný večer plný humo­ru a leh­kos­ti se dvě­ma výji­meč­ný­mi hos­ty: her­cem a kně­zem v džín­sech v Na sto­já­ka Jaku­bem Žáč­kem a farář­kou Mar­ti­nou Vik­to­rií Kopec­kou. O vzta­zích, o tom, co lidi spo­ju­je i roz­dě­lu­je, o muž­ském a žen­ském pohle­du na život a na svět. Bude se nejen bavit o živo­tě a jeho nástra­hách, ale i bavit, tedy hrát a hrát si.

Zajis­kří to mezi hos­ty? Nebo to jen zadoutná?