Repertoár

S Adélou

Jis­kři­vá talk show Adély Elbel a jejích hostů.

Hosté: Jana Plod­ko­vá, Vác­lav Neužil
Délka: 100 min + přestávka

Cena

Sektor A500,- Sektor B450,- Sektor C450,-

Nejbližší představení:

Zajis­kří to mezi hos­ty? Nebo to jen zadoutná?

Účast­ní­ci se mohou těšit na zábav­ný večer plný humo­ru a leh­kos­ti se dvě­ma výji­meč­ný­mi hos­ty: hereč­kou Janou Plod­ko­vou a her­cem Vác­la­vem Neu­ži­lem. O vzta­zích, o tom, co lidi spo­ju­je i roz­dě­lu­je, o muž­ském a žen­ském pohle­du na život a na svět. Bude se nejen bavit o živo­tě a jeho nástra­hách, ale i bavit, tedy hrát a hrát si.

Po před­sta­ve­ní jsou všich­ni návštěv­ní­ci srdeč­ně zvá­ni do foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky na after­par­ty „S Adélou“, kte­rá trvá do půl­no­ci. Bude hrát DJ Scha­f­ff a diva­del­ní bar bude plně k dispozici.