Repertoár

Re:kabaret Re:view

Výběr toho nej­lep­ší­ho, co se kdy v občas­ní­ku Re:kabaret odehrálo.

Autor: Hana Miko­láš­ko­vá, Matěj Ran­dár
Režie: Hana Miko­láš­ko­vá
Hrají: Pavol Seriš, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Jan Špry­nar, kape­la Klaunica, Diva­dlo X
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky

Cena

Sektor A480,- Sektor B380,- Sektor C250,-

Pes­t­rá směs ske­čů, stand-upů, klauni­ád, pan­to­mi­my, živé hud­by a impro­vi­za­ce oko­ře­ně­ná neko­rekt­ním humo­rem spo­leh­li­vě zaměst­ná všech­ny Vaše smys­ly a roz­vibru­je Vám brá­ni­ci. Uvi­dí­te, co jste už asi někdy vidě­li, ale urči­tě to chce­te vidět zno­vu. Čeká Vás to nej­lep­ší, co kdy tahle par­ta hra­vých klau­nů vykouz­li­la. Nech­te se unést před­vá­noč­ní kaba­ret­ní atmo­sfé­rou, kte­rá roz­sví­tí i Váš advent.