Repertoár

Rebel­ky

Nikdy není poz­dě říct „nasrat“ a vrh­nout se do víru života.

Autor: Pierre Pal­ma­de, Chris­to­phe Duthuron
Režie: Anto­nín Procházka
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
Scénografie: Petr Hlou­šek
Kostýmy: Len­ka Polášková
Světla: Michal Frid­rich
Produkce: Mária Brin­d­zá­ko­vá
Překlad: Alexander Jerie
Foto: Monika Chupeková
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 15. 11. 2019
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Cena Letní scéna

Sektor A450,- Sektor B350,- Sektor C250,-

Nejbližší představení:

7. 8.ST – 20:30
BRNO Komedie

Když pře­te­če pohár trpě­li­vos­ti, dochá­zí čas­to na radi­kál­ní řeše­ní. V bri­lant­ní fran­couz­ské tragi­ko­me­dii se náhod­ně pot­ka­jí dvě zra­lé ženy, kte­ré se roz­hod­ly, kaž­dá z jiné­ho důvo­du, vze­přít se nalin­ko­va­ným živo­tům a vzít osud zpět do vlast­ních rukou. Dost bylo pří­ko­ří a mani­pu­lo­vá­ní! Je na čase, aby o nás pře­sta­li roz­ho­do­vat jiní! I když jsou Clau­de a Mar­got zpo­čát­ku jako oheň a voda, pro­ži­jí spo­lu něko­lik dní, na kte­ré do smr­ti nezapomenou.