Repertoár

Raráš­ci

Hudeb­ní zábav­ná — edu­kač­ní show plná pís­ni­ček, poví­dá­ní, tan­co­vá­ní a zába­vy pro malé děti i una­ve­né rodiče.

Hrají: Raráš­ci Michal a Eda a raubíř Pepino
Délka: 60 minut bez přestávky
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Jedi­neč­né ani­mo­va­né vel­ko­ploš­né videoprojekce!

Hudeb­ní zábav­ná — edu­kač­ní show plná pís­ni­ček, poví­dá­ní, tan­co­vá­ní a zába­vy pro malé děti i una­ve­né rodiče.

Vystu­pu­jí muzi­ká­lo­ví her­ci Gen­ny Ciat­ti a David Depta.

Ke kaž­dé vstu­pen­ce dosta­ne dítě na před­sta­ve­ní zdar­ma hrač­ku od fir­my Pla­y­mo­bi­le a samo­lep­ku Rarášků.