Repertoár

Pro­xi­ma / FILM

Pro­xi­ma Akč­ní / Dra­ma Fran­cie / Němec­ko, 2019 Ast­ro­naut­ka Sarah (Eva Gre­en) se při­pra­vu­je na roč­ní pobyt…

Režie: Ali­ce Winocour
Hrají: Eva Gre­en, Matt Dillon, Lars Eidin­ger, Ale­xej Fatě­jev, San­d­ra Hüller, Nan­cy Tate, Jan Oli­ver Schro­eder, Zélie Boulant
Délka: 107 min
Drama

Pro­xi­ma
Akč­ní / Drama
Fran­cie / Němec­ko, 2019

Ast­ro­naut­ka Sarah (Eva Gre­en) se při­pra­vu­je na roč­ní pobyt na oběž­né drá­ze. Jako jedi­ná žena ve vesmír­né misi „Pro­xi­ma” pod­stu­pu­je psy­chic­ky a fyzic­ky nároč­ný tré­nink, zatím­co peču­je o svou milo­va­nou sed­mi­le­tou dcer­ku Stellu. (Aero­films)

Fil­mo­vý pro­gram při­pra­vi­lo Uni­ver­zit­ní kino Scala.

ceny kina: 140 kč / 120 kč — stu­den­ti a senioři

VSTUPENKY ZDE