Repertoár

Prin­cez­na na hrášku

Výprav­ná vese­lá pohád­ka plná pís­ni­ček a pře­kva­pe­ní, o třech sudič­kách, kte­ré vymě­ní prin­ce Kví­da a prin­cez­nu Evelínu…

Autor: Jana Gali­no­vá
Režie: Jurij Galin
Hrají: Petr Kozák, Robert Sto­důl­ka, Jaro­slav Drob­ný, Len­ka Lavič­ko­vá, Michal Žiž­ka, Lucie Ran­dá­ko­vá, Lukáš Masár, Petr Erlitz
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Docela velké divadlo Litvínov
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,-

Výprav­ná vese­lá pohád­ka plná pís­ni­ček a pře­kva­pe­ní, o třech sudič­kách, kte­ré vymě­ní prin­ce Kví­da a prin­cez­nu Eve­lí­nu za děti slu­hů a tím způ­so­bí celou řadu zmat­ků. Král neví, že princ je vlast­ně mys­li­vec­ký synek a slu­ha Ondřej, že je jeho syn. A když do zám­ku při­jde ješ­tě komor­ná Terez­ka, kte­rá je vlast­ně vymě­ně­ná prin­cez­na, zmat­ky vrcho­lí. V pohád­ce ale díky dvě­ma dra­kům, Žof­ce a Ludvo­vi, všech­no dob­ře dopadne.

Vhod­né pro děti od 4 let.

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.