Repertoár

Pře­chá­ze­ní

Pět jedin­ců na ces­tě – z jed­né stra­ny jeviš­tě na dru­hou, ale i na ces­tě vnitř­ním světem.

Režie: Jos Hou­ben, Vero­ni­ka Pol­dauf Riedlbauchová
Hrají: Roman Horák, Lukáš Hou­dek, Robert Janč, Ondřej Klíč, Michal Cho­va­nec
Foto: Anna Benháková
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Squadra Sua
Komedie

Cena

Sektor A250,- Sektor B250,- Sektor C250,-

Pět klau­nů v ele­gant­ně pad­nou­cím saku při­chá­zí s tíži­vou otáz­kou Být či nebýt – tak tíži­vou, že by aspoň jeden z nich měl zhub­nout. Pět klau­nů vyty­ču­je ces­tu – a nikdo se neptá, kde se tu ty tyče vza­ly. Logi­ka snu a absur­di­ta kaž­do­den­nos­ti, kte­ré se obřad­ně smí­chá­va­jí v zavě­še­ných kbe­lí­cích. Ale sta­čí jen zaškobrt­nout a je to všech­no v kýblu!