Repertoár

Per­fect Days

Roman­tic­ká kome­die nejen o ženách a nejen pro ženy. 

Autor: Liz Lochhe­ad
Režie: Petr Kra­cik
Hrají: Len­ka Vlasáková, Jan Dolan­ský, Jan Hof­man, Dana Syslo­vá, Pet­ra Jungmanová, Vilém Udat­ný
Scénografie: Petr Kra­cik
Překlad: David Drozd
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 27. 04. 2017
Divadlo: Pantheon Production
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Úspěš­ná kadeř­ni­ce Barbs má na prv­ní pohled úpl­ně všech­no: pro­spe­ru­jí­cí fir­mu, popu­la­ri­tu, exklu­ziv­ní byt, přá­te­le a peč­li­vou mat­ku. Ovšem jed­no jí chy­bí – nestih­la mít dítě a zbý­vá jí posled­ních pár let, kdy se to musí poda­řit. Jen­že man­žel­ství se jí roz­padlo, nej­bliž­ší pří­tel je homose­xu­ál a poten­ci­o­nál­ní otco­vé z nej­růz­něj­ších důvo­dů selhávají…