Repertoár

Pátá doho­da

Pokra­čo­vá­ní kni­hy moud­ros­ti sta­rých Toltéků.

Autor: Don Miguel Ruiz, Jaro­slav Dušek
Hrají: Jaro­slav Dušek, Zde­něk Konopásek, Pjér La Šéz
Délka: 120 minut bez přestávky

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C330,-

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Pátá doho­da nás zavá­dí do hlub­ší rovi­ny naše­ho sebe­u­vě­do­mo­vá­ní a navra­cí nás k naše­mu vro­ze­né­mu pra­vé­mu já. Toto pokra­čo­vá­ní Čtyř dohod, kte­ré změ­ni­ly živo­ty mili­o­nům lidí po celém svě­tě, při­po­mí­ná nej­vět­ší dar, kte­rým se může­me obda­ro­vat: svo­bo­du být sám sebou.

Na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.