Repertoár

Pat a Mat

“kutil­ská pohádka”

Autor: Lubo­mír Beneš, Vla­di­mír Jirá­nek, Tere­za Volán­ko­vá, Mar­tin Dědoch
Režie: Tere­za Volán­ko­vá, Mar­tin Dědoch
Hrají: Petr Vacek, Josef Koller, Richard Žilák / Petr Ťopek
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Městské divadlo Zlín
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

… a je to! Oblí­be­ní čeští kuti­lo­vé PAT a MAT ve Zlí­ně. V mno­ha dílech tele­viz­ních večer­níč­ků už zvlád­li spous­tu úko­lů. Doma, na cha­tě, na zahra­dě… Ale nyní zaví­ta­li do pro­stře­dí, kte­ré ješ­tě nezna­jí – do diva­dla! I tady při­šli všech­no natřít, vyspra­vit, smon­to­vat, při­šrou­bo­vat, naře­zat… ale záro­veň začnou obje­vo­vat, jaké zázra­ky a tajem­ství umí jen a jen DIVADLO.