Repertoár

Oheň a popel

Více infor­ma­cí již brzy!

Autor: Chris­to­pher Hampton
Režie: Roman Polák
Hrají: Mar­tin Huba, Jiří Dvo­řák, Dra­ho­mí­ra Hof­ma­no­vá, Kris­tý­na Štar­ho­vá / Wlas­ta Laura
Dramaturgie: Vla­di­mír Procházka
Foto: Ze zkoušky: Wlasta Laura
Premiéra: 18. 11. 2023
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Drama

Cena

Sektor A490,-

Více infor­ma­cí již brzy!


Dana Sil­bi­ge­ro­vá — autor­ka slo­ven­ské­ho pře­kla­du dra­ma­tic­ké­ho tex­tu „Popol a vášeň“ (EMBERS): Chris­to­pher Hampton