Repertoár

Mýce­ní

„Líbí se mi na Vás vaše dušev­ní odvaha.“

Autor: Tho­mas Bernhard
Režie: Jan Miku­lá­šek
Hrají: Jakub Žáček, Mag­da­lé­na Sido­no­vá, Jan Hájek, Joha­na Matouš­ko­vá, Jana Plod­ko­vá, Vác­lav Vašák, Dita Kap­la­no­vá, Petr Jeništa
Dramaturgie: Dora Vice­ní­ko­vá, Petr Štěd­roň
Scénografie: Marek Cpin
Kostýmy: Marek Cpin
Překlad: Marek Nekula
Foto: KIVA
Délka: 110 minut bez přestávky
Premiéra: 16. 03. 2018
Divadlo: Divadlo Na zábradlí

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C330,-

Malý poko­jí­ček napě­cho­va­ný obra­zy a hos­ty se stá­vá dusi­vě sevře­ným dějiš­těm umě­lec­ké veče­ře, s jejímž začát­kem se stá­le čeká na her­ce Národ­ní­ho diva­dla. Ze slav­nost­ní­ho setká­ní se sta­ne hlu­bo­ká, iro­nic­ká i jíz­li­vě zábav­ná son­da do živo­ta lep­ší spo­leč­nos­ti. Přes­né režij­ní vede­ní, herec­ká sou­hra a nápa­di­tá scé­no­gra­fie pře­lé­va­jí divác­ké emo­ce od smí­chu k plá­či, od humo­ru a nad­sáz­ky k bez­na­děj­né zprá­vě o nás samých.

Kmo­tra­mi insce­na­ce jsou Len­ka Stře­lá­ko­vá a Vale­rie Muliar.

Pro zvý­raz­ně­ní režij­ní­ho zámě­ru her­ci na jeviš­ti kou­ří cigarety.