Repertoár

Man­žel­ský čtyřúhelník

Kome­die o roz­dí­lech mezi muži a ženami.

Autor: Jakub Zin­dul­ka
Režie: Jakub Zin­dul­ka
Hrají: Mar­tin Kraus, Micha­e­la Badinková, Dana Homo­lo­vá, Daniel Rous
Foto: Jiří Laštůvka
Divadlo: Fanny agentura
Komedie

Cena

Sektor A450,- Sektor B420,-

Kome­die o roz­dí­lech mezi muži a žena­mi, o živo­tě, kte­rý nás opa­ko­va­ně doká­že překvapit.
Man­že­lé Juklo­vi jsou dlou­ho­le­tý­mi přá­te­li man­že­lů Tupých. Pro­to není divu, že se jako kaž­dý rok chys­ta­jí spo­leč­ně osla­vit Sil­vest­ra. Alko­hol teče prou­dem, a tak vtip­ko­vá­ní žen o tom, jak jsou muži neschop­ní, nega­lant­ní, líní, a jak se s nimi nedá žít, a stes­ky mužů o tom, že ženy se neda­jí pocho­pit, vyús­tí ve furi­ant­skou sáz­ku, kte­rá vede k neob­vyk­lé výmě­ně manželů…