Repertoár

Mada­me Rubinstein

„Nee­xis­tu­jí ošk­li­vé ženy, pou­ze líné!“

Autor: John Mis­to
Režie: Petr Svojt­ka
Hrají: Dana Syslo­vá, Mile­na Steinmasslová, Jiří Hána
Scénografie: ak.arch.Jiří Hlupý
Kostýmy: Katarí­na Hollá
Překlad: Benjamin Kuras
Foto: Václav Beran
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 08. 11. 2018
Divadlo: FDA
Komedie Drama

Cena

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C320,-

Tragi­ko­mic­ký pří­běh krá­lov­ny kos­me­tic­ké­ho impé­ria Hele­ny Rubin­stein a její nej­vět­ší rival­ky Eli­za­be­th Arden. Sebestřed­ná, ješit­ná a cynic­ká, i tak by se dala popsat. Svou pílí a talen­tem pro obchod se vypra­co­va­la v jed­nu z nej­bo­hat­ších žen svě­ta. Nesná­še­la prázd­né tla­chá­ní, byla pro­s­to­ře­ká a fir­mu řídi­la pev­nou rukou do posled­ní­ho dechu. Jedi­né oslo­ve­ní, kte­ré při­pouš­tě­la, bylo Madame.