Repertoár

Lor­di

Kome­die “jem­ný­mi” ero­tic­ký­mi prv­ky, kte­rá se v Pra­ze sta­la kul­tov­ním představením.

Autor: Oscar Wil­de, Robie Ross
Režie: Peter Ser­ge Butko
Hrají: Mar­tin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Ser­ge Butko, Mar­tin Kotecký
Délka: 110 minut + přestávka
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C390,-

Cena Letní scéna

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Nejbližší představení:

26. 6.ST – 20:30
BRNO PRODEJ JEN NA POKLADNĚ Komedie Nevhodné do 15 let

Tři roz­pus­ti­lí lor­di hra­jí mezi sebou hru, ve kte­ré si roz­dě­lu­jí dámy. Za sexu­ál­ní úspě­chy či neú­spě­chy s nimi, si nadě­lu­jí čer­ve­né a čer­né body. Až jed­no­ho dne, jeden z lor­dů poru­ší pra­vi­dla hry…

Přítmí, salon­ní atmo­sfé­ra, neu­vě­ři­tel­né kecy! Před­sta­ve­ní je nevhod­né pro mlá­dež do 15 let a puri­tán­sky zalo­že­né dámy po šedesátce.