Repertoár

Kocour v botách

Pohád­ko­vý muzi­kál o roz­maz­le­ném kocou­ro­vi Mikym…

Autor: Jana Gali­no­vá na moti­vy pohád­ky brat­ří Grimmů
Režie: Jurij Galin
Hrají: Michal Žiž­ka, Mar­ké­ta Velá­no­vá / Mar­ké­ta Tur­ko­vá, Robert Sto­důl­ka / David Kubát, Petr Kozák, Len­ka Lavič­ko­vá, Petr Erli­tz, Lukáš Masár
Délka: 65 minut bez přestávky
Divadlo: Docela velké divadlo Litvínov
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Pohád­ko­vý muzi­kál o roz­maz­le­ném kocou­ro­vi Mikym, kte­rý si bez dovo­le­ní půj­čí oprav­do­vé zla­té muš­ke­týr­ské boty, kte­ré mu díky kouz­lu nejdou sun­dat. A tak se musí vydat do svě­ta dělat dob­ré skut­ky. Ces­tou se potká s odváž­ným rytí­řem Artu­šem a krás­nou čaro­děj­kou Aman­dou a spo­leč­ně vysvo­bo­dí krás­nou prin­cez­nu Belu ze zakle­tí zlé­ho kou­zel­ní­ka Mer­li­na. Miky­mu se prin­cez­na Bela moc líbí a chtěl by ji sám. Ale slib je slib. A tak svě­do­mi­tě plní všech­ny úko­ly, aby se nako­nec uká­za­lo, že to všech­no neby­la jen šťast­ná náhoda.

Vhod­né pro děti od 4 let.
Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku.