Repertoár

Klíš­tě

Život je diva­dlo, ve kte­rém kaž­dý z her­ců tou­ží po jiné roli.

Autor: Bolek Polív­ka
Režie: Bolek Polív­ka
Hrají: Bolek Polív­ka, Milan Lasi­ca, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Kami­la Valůš­ko­vá / Gab­rie­la Štefanová, Milan Sed­lá­ček
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Tomáš Kyp­ta
Světla: David Kach­líř, Michal Frid­rich
Hudba: David Rot­ter
Produkce: Mária Brin­d­zá­ko­vá
Foto: Jiří Salik Sláma
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 10. 05. 2019
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Drama

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-
Dva sta­ří přá­te­lé se setká­va­jí v diva­del­ním klu­bu. Na obou scé­nách diva­dla pro­bí­ha­jí kos­tý­mo­vé zkouš­ky a foto­gra­fo­vá­ní postav. Dlou­ho se nevi­dě­li. Oba jsou postar­ší vype­li­cha­ní kohou­ti. Jejich setká­ní by bylo radost­něj­ší, kdy­by neby­lo nepří­jem­ných vzpo­mí­nek, výči­tek a řin­če­ní pře­bu­je­lé­ho jáství. Neví­me, zda tito dva žijí pod­zim živo­ta nebo jaro smrti.
Žilo se, už se neži­je. A zdá se, že žít se nebude.

Recenze:

Diva­del­ní novi­ny: Sta­ří mistři pokou­sa­ní klíš­tě­tem času
27. 05. 2019, divadelni-noviny.cz, Luboš Mareček

MF Dnes: Polív­ka a Lasi­ca hra­jí dojem­ně o “jaru smrti”
11. 05. 2019, static.goout.cloud, Jana Soukupová

Klíš­tě. Nová hra Bolesla­va Polívky
13. 05. 2019, kultura21.cz, Peter Stoličný

Nová autor­ská hra Bol­ka Polív­ky Klíš­tě sklí­zí zaslou­že­ný ohlas
20. 05. 2019, novinky.cz, Jaroslav Štěpaník