Repertoár

Je úchvat­ná!

Kome­die o nej­hor­ší zpě­vač­ce na světě.

Autor: Peter Quil­ter
Režie: Jan Hře­bejk
Hrají: Jit­ka Sedláčková, Libu­še Švormová, Jan Hru­šín­ský, Mirosla­va Pleštilová, Vác­lav Tobrman
Scénografie: Jan Ště­pá­nek
Kostýmy: Jan Ště­pá­nek
Produkce: Jan Hru­šín­ský
Překlad: Pavel Dominik
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 26. 04. 2018
Divadlo: Divadlo Na Jezerce
Komedie

Cena

Sektor A680,- Sektor B630,- Sektor C330,-

Kome­die „Je úchvat­ná!“ vznik­la pod režij­ní tak­tov­kou Jana Hře­bej­ka. Po divác­ky úspěš­ných titu­lech Man­žel­ské vraž­dě­ní, Kumšt, Na dotek, Musí­me si pomá­hat a Prásk­ni do bot se pub­li­kum Diva­dla Na Jezer­ce dočka­lo dal­ší — v pořa­dí už šes­té — Hře­bej­ko­vy režie na této scé­ně. Hlav­ní posta­vou pří­bě­hu, jenž se oprav­du stal, je Flo­ren­ce Fos­ter Jen­kin­so­vá, kte­rá je pře­svěd­če­na, že je obda­ře­na pěvec­kým talen­tem. Její hlas je výji­meč­ný – výji­meč­ně pří­šer­ný. A před­stav­te si – vypro­dá Car­ne­gie Hall! Jak je to mož­né? Přijď­te si pro odpo­věď do Diva­dla Na Jezerce.