Repertoár

Jak Tatr­man našel štěstí

Původ­ní pohád­ko­vý muzi­kál o has­tr­ma­no­vi Tatr­ma­no­vi, kte­rý byd­lí v ryb­níč­ku na kra­ji lesa.

Režie: Dana Pra­žá­ko­vá
Hrají: 6 člen­ný sou­bor pohád­ko­vé­ho diva­dla Julie Jurištové
Délka: 65 minut bez přestávky
Divadlo: Divadelní společnost Julie Jurištové
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,- Sektor C180,-

Původ­ní pohád­ko­vý muzi­kál o has­tr­ma­no­vi Tatr­ma­no­vi, kte­rý byd­lí v ryb­níč­ku na kra­ji lesa. Tam ho mají všich­ni rádi, nej­ví­ce však víla Mal­ví­na. Jemu to ale nesta­čí. Chtěl by se stát vod­nic­kým krá­lem a byd­let v ryb­ní­ku Svět. Vydá se tedy na ces­tu, kte­rá se změ­ní v jed­no vel­ké dob­ro­druž­ství. V jaké? To uvi­dí­te v této krás­né a výprav­né čino­her­ní pohád­ce plné písniček!