Repertoár

Jak se Husá­ko­vi zdá­lo, že je Věra Čáslavská

Tomáš Mato­no­ha s Vla­di­mí­rem Polív­kou v gro­tes­ce z čes­ké­ho života.

Autor: Luboš Balák
Režie: Luboš Balák
Hrají: Tomáš Mato­no­ha, Vla­di­mír Polív­ka / Tomáš Měcháček
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 07. 04. 2014
Divadlo: Divadlo Komediograf
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C350,- Sektor D250,-

Gustáv Husák a Věra Čáslav­ská – dva pro­ti­pó­ly jed­no­ho obdo­bí. Ano­da a Kato­da. Není lep­ší zadá­ní pro gro­tes­ky. Není lep­ší výcho­dis­ko pro klau­ny. Ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní naší nedáv­né minu­los­ti. Gustav Husák jako komik. Nej­po­ma­lej­ší komik na svě­tě. Tak dlou­ho ve funk­ci, až je směš­ný i sám sobě. Nehro­zí to i dnes? Komu­nis­ta ver­sus gym­nast­ka. To tady ješ­tě neby­lo. Ane­bo bylo?