Repertoár

Hor­ská dráha

Komor­ní komedie.

Autor: Eric Assous
Režie: Petr Hal­ber­sta­dt
Hrají: Milan Kňaž­ko, Eva Novot­ná / Jit­ka Ježková
Dramaturgie: Jan Kru­pa
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Hana Hal­ber­sta­dt
Světla: Michal Frid­rich
Překlad: Alexander Jerie
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 11. 01. 2019
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer.
Nao­pak oba hrá­či roz­jíž­dě­jí pře­hlíd­ku šar­mu a osob­ní­ho kouz­la, kte­ré se pře­lé­vá z jed­né stra­ny na dru­hou, až si při­pa­dá­me doslo­va jako na hor­ské drá­ze. A stej­ně, jako musí po kaž­dém stou­pá­ní při­jít prud­ký sešup, tak se díky neče­ka­ným zvra­tům náh­le pro­mě­ňu­je také situ­a­ce mezi hos­ti­te­lem a jeho hos­tem. Jíz­da na hor­ské drá­ze je zkrát­ka nevy­zpy­ta­tel­ným, ale sil­ným zážit­kem pro všech­ny zúčastněné.