Repertoár

Gol­den Delicious

Kape­la Gol­den Deli­ci­ous je ostří­le­ná brněn­ská for­ma­ce smě­le kra­lu­jí­cí večír­kům napříč celou republikou

Hrají: Jakub Vaši­ca, Tomáš David, David Janík, Ondřej Veškr­na, Petr Bartoněk
Délka: 75 minut bez přestávky
Koncert

Cena Letní scéna

Sektor A290,- Sektor B290,- Sektor C290,-

Kape­la Gol­den Deli­ci­ous je ostří­le­ná brněn­ská for­ma­ce smě­le kra­lu­jí­cí večír­kům napříč celou repub­li­kou. Její čle­no­vé jsou veli­ce úzce spja­ti také s diva­del­ním pro­stře­dím, což se na jejich kon­cer­tech pro­je­vu­je zvý­še­nou mírou víři­vé ener­gie a neu­tu­cha­jí­cí ten­den­cí uči­nit kaž­dou pár­ty jedi­neč­nou. Rock’n’roll, rock, pop, funk, dis­co rules!