Repertoár

Filu­me­na Marturano

Man­žel­ství po ital­sku s doje­tím a komikou.

Autor: Edu­ar­do De Filippo
Režie: Zde­něk Kaloč
Hrají: Simo­na Sta­šo­vá, Sva­to­pluk Sko­pal, Čestmír Gebous­ký, Jaro­sla­va Pokor­ná / Jaro­sla­va Tvrz­ní­ko­vá, Katrin Wei­t­zenbaue­ro­vá, Fran­ti­šek Sko­pal, Josef Fečo / Anto­nio Šopo­ski, Filip Cíl / Robert Hájek, Libor Hruš­ka / Zde­něk Hruš­ka, Vác­lav Legner
Scénografie: Kate­ři­na Baranowská
Kostýmy: Kate­ři­na Baranowská
Hudba: Petr Man­del
Choreografie: Petr Pachl
Překlad: Oldřich Kautský
Foto: Pavel Štoll, Renáta Štefková
Délka: 115 minut + přestávka
Premiéra: 25. 11. 2012
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Dome­ni­co Sori­a­no je úspěš­ný obchod­ník a též neo­do­la­tel­ný cti­tel žen­ských půva­bů. Mla­dič­kou Filu­me­nu Mar­tu­ra­no potkal v jed­nom nea­pol­ském nevěs­tin­ci upro­střed dru­hé svě­to­vé vál­ky. Pak se jejich ces­ty nakrát­ko roze­šly, aby se však po vál­ce náho­dou potka­li zno­vu a teh­dy se zro­dil vztah, kte­rý vydr­žel 22 let. Filu­me­na se sta­la jeho milen­kou a v době, kdy byl Dome­ni­co na cestách, dokon­ce ved­la jeho obcho­dy. A po všech těch letech si jed­no­ho dne ten sta­rý kocour při­jde, že se ože­ní s něja­kou mla­dou hol­kou! To tedy Filu­me­na nemů­že nechat jen tak!