Repertoár

Fer­da Mravenec

Vese­lá pohád­ka plná dob­ro­druž­ství slav­né­ho malé­ho hrdi­ny s pun­tí­ko­va­ným šát­kem a jeho přá­tel z kní­žek Ondře­je Sekory.…

Autor: Jana Gali­no­vá na moti­vy Ondře­je Sekory
Režie: Jurij Galin
Hrají: Petr Erli­tz, Petr Kozák, Len­ka Lavič­ko­vá, Mar­ké­ta Velá­no­vá / Lucie Ran­dá­ko­vá, Michal Žiž­ka, Lukáš Masár a dal­ší, ze zvu­ko­vé­ho zázna­mu Jana Gali­no­vá a Jin­dřich Lenc
Délka: 70 minut bez přestávky
Divadlo: Docela velké divadlo Litvínov
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,- Sektor C180,-

Vese­lá pohád­ka plná dob­ro­druž­ství slav­né­ho malé­ho hrdi­ny s pun­tí­ko­va­ným šát­kem a jeho přá­tel z kní­žek Ondře­je Seko­ry. Kama­rád­ství s Cvrč­kem, Plošti­cí Rumě­ni­cí a Brou­kem Pyt­lí­kem, spo­ry s panem Hle­mýž­děm a Škvo­ry poli­caj­ty, stav­ba vozí­ku pro Beruš­ku a hon na Koní­ka, tanec s Hou­sen­kou a boj s Mrav­kol­vem a jeho synem Ťutín­kem nene­chá klid­ným žád­né­ho z malých ani vel­kých diváků.

Vhod­né pro děti od 3 let.
Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL, www.agenturajl.cz