Repertoár

Emma / FILM

Emma Kome­die / Dra­ma Vel­ká Bri­tá­nie, 2020 Emma Wood­hou­se­o­vá (Anya Tay­­lor-Joy) je hezká, chyt­rá, boha­tá a na…

Režie: Autumn de Wilde
Hrají: Anya Tay­lor-Joy, John­ny Flynn, Bill Nighy, Callum Tur­ner, Mia Goth, Miran­da Hart, Josh O’Con­nor, Rupert Gra­ves, Gem­ma Whe­lan, Chloe Pirrie, Tanya Rey­nolds, Amber Anderson
Délka: 124 min
Komedie Drama

Emma
Kome­die / Drama
Vel­ká Bri­tá­nie, 2020

Emma Wood­hou­se­o­vá (Anya Tay­lor-Joy) je hezká, chyt­rá, boha­tá a na svou dobu not­ně eman­ci­po­va­ná. Navíc dis­po­nu­je vel­mi zvlášt­ním talen­tem, schop­nos­tí svá­dět dohro­ma­dy jedin­ce opač­né­ho pohla­ví a dopra­vo­vat je až před oltář. Tedy ale­spoň si to o sobě začne mys­let, když něko­li­ka mis­trov­ský­mi tahy pro­vdá svou vycho­va­tel­ku za boha­té­ho vdov­ce. Jejím dal­ším pro­jek­tem se sta­ne plá­no­va­né spo­je­ní mla­dič­ké a naiv­ní Harri­et s míst­ním fará­řem… (Cine­mArt)

Fil­mo­vý pro­gram při­pra­vi­lo Uni­ver­zit­ní kino Scala.

ceny kina: 140 kč / 120 kč — stu­den­ti a senioři

VSTUPENKY ZDE