Repertoár

Cry baby cry

Kome­die o tom, jak pět žen hle­dá návod na štěstí.

Autor: Sabi­na Krátká
Režie: Mar­ti­na Krátká
Hrají: Michal Dlou­hý / Tomáš Pet­řík, Klá­ra Cibul­ko­vá, Kris­tý­na Frejo­vá, Marie Štíp­ko­vá / Pet­ra Hře­bíč­ko­vá, Réka Derz­si / Eva Vrb­ko­vá, Blan­ka Popková
Foto: Robert Vlk
Délka: 80 minut bez přestávky
Premiéra: 14. 06. 2013
Divadlo: Švandovo divadlo
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Pět žen se v dnes popu­lár­ním kur­zu life coa­chin­gu poku­sí zjis­tit, jak by měly změ­nit svůj život.
Může nás ale vůbec někdo nau­čit, jak žít a jak být šťast­ný? To je otázka.

Diva­del­ně zrych­le­ný kurz pod vede­ním kou­če Micha­la Dlou­hé­ho nebo Tomá­še Pet­ří­ka se o to poku­sí. Změ­nit svůj život při­jdou Klá­ra Cibul­ko­vá, Réka Derz­si / Eva Vrb­ko­vá, Kris­tý­na Frejo­vá, Marie Štíp­ko­vá / Pet­ra Hře­bíč­ko­vá a Blan­ka Pop­ko­vá, pod režij­ním dohle­dem Mar­ti­ny Krátké.