Repertoár

Condu­ran­go

Ori­gi­nál­ní latin­sko-ame­ric­ká hud­ba z Budě­jic v podá­ní Báry Hrzánové…

Hrají: Bar­bo­ra Hrzá­no­vá, Ivo Novák, Míla Šiko­la, Ton­da Holub, Maty­áš Mej­zer, Nicho­las Roy Artho­fer, Mario Bihári
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert

Cena

Sektor A470,- Sektor B400,- Sektor C350,-

Ori­gi­nál­ní latin­sko-ame­ric­ká hud­ba z Budě­jic v podá­ní Báry Hrzá­no­vé (zpěv, per­ku­se), Míly Šiko­ly (vio­lon­cello, basa), Ivo Nová­ka (kyta­ra, zpěv), Maty­á­še Mej­z­ra (bicí, per­ku­se), Anto­ní­na Holu­ba (basky­ta­ra, hous­le), Mária Bihári­ho (akor­de­on, zpěv) a Nicho­la­se Roye Artho­fe­ra (trub­ka, zpěv).

Kape­lu Condu­ran­go zalo­ži­li počát­kem 80. let na DAMU dnes vel­mi popu­lár­ní hereč­ka Bára Hrzá­no­vá a Pavel Anděl.  Poz­dě­ji při­by­li Vla­di­mír Kosík a Ivo Novák a v roce 1986 Miloš Šiko­la. Hud­ba je vět­ši­nou dílem Báry Hrzá­no­vé a Ivo­še Nová­ka, aranž­má pís­ní pak kolek­tiv­ní pra­cí celé kapely.

Tex­ty píše ve val­né vět­ši­ně také Bára, v někte­rých pís­ních ale kape­la vyu­ží­vá i tex­ty zná­mých spi­so­va­te­lů a bás­ní­ků: Fede­ri­ca Gar­cíi Lor­ky, Chris­ti­a­na Mor­gen­ster­na,  Oto­ka­ra Bře­zi­ny či J. R. R. Tolkiena.

Hud­ba Condu­ran­ga je žánro­vě neza­řa­di­tel­ná, mísí se v ní šan­son s latin­ský­mi a „budě­jo­vic­ký­mi a pro­sec­ký­mi“ rytmy.