Repertoár

Com­me­dia dell´arte II.

Mecha­nic­ká žena aneb Kri­ze iden­ti­ty aneb Návrat do dětství

Režie: Zde­něk Dušek
Hrají: Marek Daniel, Tati­a­na Dyko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Pavel Liš­ka / Michal Dalec­ký, Andrea Mareč­ko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Tomáš Milost­ný / Saša Stan­kov, Roman Slovák
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Spolek Sešlých
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C390,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Mecha­nic­ká žena aneb Kri­ze iden­ti­ty aneb Návrat do dětství

Dot­to­re sestro­jil Mecha­nic­kou ženu, kte­rá se zdá být spl­ně­ním snu všech mužů – napros­to posluš­nou sexy maši­nou. Duchov­ní roz­měr postrá­da­jí­cí Pan­ta­lón se toho­to stro­je zmoc­ní lstí. Při­či­ně­ním svých zaměst­nan­ců Pedro­lí­na a Fran­ce­schí­ny, ale pře­de­vším díky váš­ni­vé­mu msti­te­li a lama­či žen­ských srd­cí Leli­o­vi, by o ni mohl opět při­jít. Pokud se nesta­ne chy­ba. Může umě­lá inte­li­gen­ce pře­ko­nat tu lid­skou? Může být žena na ženy a muž zapo­chy­bo­vat o svém muž­ství? Mohou zaměst­nan­ci stí­hat man­žel­ský život? Exis­tu­jí pilul­ky na zvět­šo­vá­ní drů­be­že? Kdy se sta­ne z člo­vě­ka kůň? A kdy debil? Tyto a spous­tu dal­ších infor­ma­cí zís­ká­te při shléd­nu­tí této exce­lent­ní komedie.