Repertoár

Brouk v hlavě

Roz­pus­ti­lá fraš­ka o dvoj­ní­cích, v níž je s iro­nií, vti­pem a šar­mem roze­hrán pří­běh o domně­lé nevě­ře v hote­lu U Galant­ní kočič­ky, do kte­ré­ho jsou postup­ně zata­ho­vá­ny všech­ny posta­vy hry.

Autor: Geor­ges Feydeau
Režie: Milan Schej­bal
Hrají: Filip Bla­žek, Jit­ka Schne­i­de­ro­vá, Roman Šta­br­ňák, Michal Sla­ný, Lukáš Král, Lucie Per­ne­to­vá / Anna Fixo­vá, Petr Pěk­nic, Ště­pán Beno­ni / Filip Hořejš, Bere­ni­ka Kohou­to­vá / Zuza­na Stav­ná, Jiří Ploy­har, Kris­tý­na Janáč­ko­vá, Vác­lav Liš­ka / Mar­tin Kuba­čák / Lukáš Kofroň, Mojmír Maděrič
Dramaturgie: Kate­ři­na Fixová
Scénografie: Agnie­sz­ka Pátá – Oldak
Kostýmy: Agnie­sz­ka Pátá – Oldak
Hudba: Ondřej Brou­sek ml.
Překlad: Milena a Josef Tomáškovi
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 21. 06. 2018
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C390,- Sektor D390,-

Nej­hra­něj­ší dílo fran­couz­ské­ho dra­ma­ti­ka Geor­gese Fey­de­aua pat­ří­cí mezi nej­slav­něj­ší situ­ač­ní kome­die všech dob.
Co mají spo­leč­né­ho téměř doko­na­lý man­žel pan Cham­p­bo­i­sy s poně­kud sla­bo­du­chým hote­lo­vým slu­hou Bou­to­nem? Jak dopad­nou zálet­ní­ci a čím budou potres­tá­ni? A kdo vlast­ně nasa­dil paní Mar­ce­le brou­ka do hla­vy? V pro­slu­lé dvoj­ro­li se před­sta­ví Filip Blažek.