Repertoár

Brno on my mind

Mini-fée­rie o tom, že Brno NIKDY nepo­cho­píš a že za všech­no může Janáček…

Hrají: Boleslav Polív­ka, Sára Mil­faj­to­vá, Petr Hlou­šek st., Voj­těch Sva­toš, Pavel Šmíd, Jaro­slav Mil­fajt, Sta­no Slovák

Cena

Sektor A350,- Sektor B350,- Sektor C350,-

Rocko­vý večer s ver­ni­sá­ží výsta­vy foto­gra­fií Jaro­sla­va Mil­faj­ta. Zazní sklad­by auto­rů Voj­tě­cha Sva­to­še, Pav­la Šmí­da a Pet­ra Hlouš­ka st. Zahra­jí kape­ly The New Spe­a­ters a Fried Ace se vzác­ný­mi hos­ty Sárou Mil­faj­to­vou (zpěv), Tomá­šem Liš­kou (basky­ta­ra, kon­tra­bas) a Bárou Zme­ko­vou (klá­ve­sy). Bolek Polív­ka zahá­jí výsta­vu foto­gra­fií a pokřtí CD NAJDI MNE CELOU i CD ŽE PRÝ CHODÍ S KOSOU. Usly­ší­te také sklad­by z chys­ta­né­ho CD THE ESCAPING RELEVANCE OF THRUTH, ochut­ná­me víno z Mora­vy a vzpo­me­ne­me na JANÁČKA… Rádi Vás uvidíme!

Mot­to:
Kon­čím tiše — spí Zel­ný rynek, Ská­ce­lův Anděl Závětí.
Tvé prs­ty s vůní man­da­ri­nek jiný zít­ra znesvětí.
Ve Tvých sto­pách praš­ných cest Tě hle­dám svět kraj.
V jakém­ko­liv jiném měs­tě je: Brno on My Mind.